Folk je jeden z trochu přehlížených hudebních žánrů. Jenže hodně neprávem. Folkové skupiny a lidovější hudba jsou nedílnou součástí naší české kultury.

Co je vlastně folk?

Folk je přejaté slovo z angličtiny. Označuje hudební lidovou produkci vše možných druhů a žánrů, které se nejčastěji zabývají blízkým okolním světem. Často popisují lokální události, tragédie, války, ale také slavnosti a oslavy. Klade také důraz na obsah a sdělení, často je do textů schováno nějaké podprahové sdělení a myšlenka.

Každá lokalita má své lidové písně a tradice, které jsou v konkrétní době nejvíce rozšířené. V historii to byly často akustické písně a lidové zpívané písně. Dnešním pohledem je folk všechna populární hudba, která se hraje v rádiích.

Evropa je bohatý národnostní a menšinový kontinent. Evropa je rozdrobena na malé státy a navíc v těchto státech jsou různá etnika, která si utvářela své vlastní nářečí, zvyky, ale také hudbu. Samozřejmě, že některé hudební nástroje byly po světě velmi rozšířené, ale existují i lokální instrumenty, které jsou typické pouze pro danou oblast.

Příkladem je třeba cimbál. Strunový nástroj, jehož ovládání je pro mnohé mimo chápání. Cimbálové muziky jsou pevně spjaty s horskými oblastmi obývané Slovany. Hudbu okořeněnou dynamickým cimbálem tedy najdeme především v oblastech na východ od Česka. Především je typické pro Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a částečně i Bulharsko.

Naopak na západ od nás jsou hodně lidové například bubny, housle, loutny a podobné.

Jak vypadá současný folk?

Současný folk zahrnuje široké spektrum různých stylů. Od českých moderně zpracovaných lidovek v podání Hradišťanu a Čechomoru, až po oddechové písně Bratří Ebenů, Jana a Františka Nedvědových a nebo známých skupin typu Buty, nebo Kamelot.

V zahraničí jsou za hvězdy folku označováni například: Woody Guthrie, Bob Dylan, Leonard Cohen a z východu Vladimir Vysockij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *